Ciekawostki ośmior­ni­ce

Wybrane spośród 160 pytań zoo­lo­gicz­nych   Quiz zoologiczny

Jakiego koloru jest krew ośmior­ni­cy?

Nie­bie­ska. Ośmior­ni­ce i ka­ła­mar­ni­ce mają nie­bie­ską krew. Zamiast czer­wo­nej he­mo­glo­bi­ny rolę prze­no­śni­ka tlenu pełni u nich he­mo­cy­ja­ni­na za­wie­ra­ją­ca miedź (stąd nie­bie­ski kolor). W niskiej tem­pe­ra­tu­rze i przy małym stę­że­niu tlenu w wodzie, trans­port oparty o he­mo­cy­ja­ni­nę jest bar­dziej wydajny od he­mo­glo­bi­no­we­go.
Utworzył: Ted Starr
Zagraj w  quiz o zoologii  i poznaj więcej zaskakujących ciekawostek zoologicznych.