9 sierpnia 1945 wystartował bombowiec B-29 z bombą atomową "Fat Man" na pokładzie. W kierunku jakiego miasta się skierował?

Hiroshimy
Nagasaki
Kokury
Moskwy
Załoga miała rozkaz bom­bar­do­wa­nia przy użyciu ce­low­ni­ka optycz­ne­go. Jednak po dotarciu nad Kokurę okazało się, że miasto oraz miesz­czą­cy się w nim duży magazyn amunicji spowija mgła i dym. Po trzech nie­uda­nych po­dej­ściach bom­bo­wiec skie­ro­wał się na cel za­pa­so­wy, którym było Nagasaki ze swoją fabryką torped. Współ­cze­śnie w Japonii funk­cjo­nu­je termin "sz­czę­ście Kokury", okre­śla­ją­ce nie­świa­do­me unik­nię­cie wiel­kie­go nie­szczę­ścia.

Rozkład odpowiedzi

Hiroshimy
Nagasaki
Kokury
Moskwy
odpowiedzi
flagSzwecja
36%
18%
45%
0%
11
flagHolandia
20%
32%
44%
4%
25
flagNorwegia
41%
16%
41%
0%
12
flagAustria
20%
30%
40%
10%
10
flagNiemcy
35%
27%
35%
2%
77
flagWielka Brytania
43%
29%
24%
2%
112
flagStany Zjednoczone
35%
38%
24%
1%
111
flagPolska
39%
33%
23%
3%
5281
flagIndie
50%
21%
21%
3%
28
flagRosja
38%
46%
15%
0%
13
flagIrlandia
52%
29%
11%
5%
17
flagWłochy
38%
52%
9%
0%
21
flagAustralia
45%
36%
9%
9%
11
flagNieznany
48%
42%
7%
1%
523

Płeć

men19%
women24%
Hiroshimy
40%
40%
Nagasaki
37%
30%
Kokury
19%
25%
Moskwy
2%
4%

Szczegóły

Autor: krakowianka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.