9 sierpnia 1945 wystartował bombowiec B-29 z bombą atomową "Fat Man" na pokładzie. W kierunku jakiego miasta się skierował?

Hiroshimy
Nagasaki
Kokury
Moskwy
Załoga miała rozkaz bom­bar­do­wa­nia przy użyciu ce­low­ni­ka optycz­ne­go. Jednak po dotarciu nad Kokurę okazało się, że miasto oraz miesz­czą­cy się w nim duży magazyn amunicji spowija mgła i dym. Po trzech nie­uda­nych po­dej­ściach bom­bo­wiec skie­ro­wał się na cel za­pa­so­wy, którym było Nagasaki ze swoją fabryką torped. Współ­cze­śnie w Japonii funk­cjo­nu­je termin "sz­czę­ście Kokury", okre­śla­ją­ce nie­świa­do­me unik­nię­cie wiel­kie­go nie­szczę­ścia.

Rozkład odpowiedzi

Hiroshimy
Nagasaki
Kokury
Moskwy
odpowiedzi
flagNorwegia
41%
16%
41%
0%
12
flagNiemcy
32%
25%
38%
3%
59
flagPolska
37%
31%
26%
3%
3793
flagStany Zjednoczone
32%
40%
25%
1%
102
flagIndie
48%
22%
22%
3%
27
flagWielka Brytania
40%
35%
19%
3%
76
flagIrlandia
61%
23%
15%
0%
13
flagHolandia
23%
53%
15%
7%
13
flagNieznany
34%
50%
13%
1%
61
flagWłochy
44%
44%
11%
0%
18

Płeć

men27%
women25%
Hiroshimy
35%
39%
Nagasaki
34%
29%
Kokury
27%
25%
Moskwy
2%
5%

Szczegóły

Autor: krakowianka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.