9 sierpnia 1945 wystartował bombowiec B-29 z bombą atomową "Fat Man" na pokładzie. W kierunku jakiego miasta się skierował?

Hiroshimy
Nagasaki
Kokury
Moskwy
Załoga miała rozkaz bom­bar­do­wa­nia przy użyciu ce­low­ni­ka optycz­ne­go. Jednak po dotarciu nad Kokurę okazało się, że miasto oraz miesz­czą­cy się w nim duży magazyn amunicji spowija mgła i dym. Po trzech nie­uda­nych po­dej­ściach bom­bo­wiec skie­ro­wał się na cel za­pa­so­wy, którym było Nagasaki ze swoją fabryką torped. Współ­cze­śnie w Japonii funk­cjo­nu­je termin "sz­czę­ście Kokury", okre­śla­ją­ce nie­świa­do­me unik­nię­cie wiel­kie­go nie­szczę­ścia.

Rozkład odpowiedzi

Hiroshimy
Nagasaki
Kokury
Moskwy
odpowiedzi
flagNorwegia
41%
16%
41%
0%
12
flagNiemcy
36%
26%
34%
2%
69
flagHolandia
26%
42%
26%
5%
19
flagStany Zjednoczone
33%
39%
24%
1%
109
flagPolska
39%
33%
23%
3%
4969
flagWielka Brytania
44%
30%
22%
2%
104
flagIndie
50%
21%
21%
3%
28
flagRosja
36%
45%
18%
0%
11
flagIrlandia
53%
26%
13%
6%
15
flagWłochy
40%
50%
10%
0%
20
flagAustralia
50%
30%
10%
10%
10
flagNieznany
49%
41%
6%
1%
490

Płeć

men19%
women24%
Hiroshimy
40%
39%
Nagasaki
37%
30%
Kokury
19%
25%
Moskwy
2%
4%

Szczegóły

Autor: krakowianka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.