9 sierpnia 1945 wystartował bombowiec B-29 z bombą atomową "Fat Man" na pokładzie. W kierunku jakiego miasta się skierował?

Hiroshimy
Nagasaki
Kokury
Moskwy
Załoga miała rozkaz bom­bar­do­wa­nia przy użyciu ce­low­ni­ka optycz­ne­go. Jednak po dotarciu nad Kokurę okazało się, że miasto oraz miesz­czą­cy się w nim duży magazyn amunicji spowija mgła i dym. Po trzech nie­uda­nych po­dej­ściach bom­bo­wiec skie­ro­wał się na cel za­pa­so­wy, którym było Nagasaki ze swoją fabryką torped. Współ­cze­śnie w Japonii funk­cjo­nu­je termin "sz­czę­ście Kokury", okre­śla­ją­ce nie­świa­do­me unik­nię­cie wiel­kie­go nie­szczę­ścia.

Rozkład odpowiedzi

Hiroshimy
Nagasaki
Kokury
Moskwy
odpowiedzi
flagNorwegia
41%
16%
41%
0%
12
flagNiemcy
33%
24%
38%
3%
62
flagPolska
38%
32%
24%
3%
4478
flagStany Zjednoczone
33%
40%
24%
1%
106
flagIndie
50%
21%
21%
3%
28
flagWielka Brytania
45%
30%
20%
3%
92
flagRosja
40%
40%
20%
0%
10
flagHolandia
26%
53%
13%
6%
15
flagIrlandia
53%
26%
13%
6%
15
flagWłochy
42%
47%
10%
0%
19
flagNieznany
50%
40%
6%
1%
315

Płeć

men22%
women24%
Hiroshimy
39%
39%
Nagasaki
35%
30%
Kokury
22%
24%
Moskwy
2%
4%

Szczegóły

Autor: krakowianka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.