"Absynt"- obraz olejny z 1876 roku jest autorstwa francuskiego malarza i rzeźbiarza impresjonistycznego. Którego?

Edgar Degas
Simon Segal
Pierre Bonnard
Paul Gauguin
Edgar Degas, – fran­cu­ski malarz i rzeź­biarz im­pre­sjo­ni­stycz­ny. Pełna inwencji kom­po­zy­cja, świetna kreska i umie­jęt­ność przed­sta­wia­nia postaci w ruchu przy­czy­ni­ły się do uznania go za jednego z naj­więk­szych malarzy końca XIX wieku.

Rozkład odpowiedzi

Edgar Degas
Simon Segal
Pierre Bonnard
Paul Gauguin
odpowiedzi
flagPolska
45%
12%
17%
25%
824
flagNiemcy
40%
0%
30%
30%
10
flagWielka Brytania
37%
15%
18%
28%
32
flagNieznany
36%
16%
27%
19%
72

Płeć

men33%
women42%
Edgar Degas
33%
42%
Simon Segal
15%
14%
Pierre Bonnard
27%
17%
Paul Gauguin
23%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
"Absynt"- obraz olejny z 1876 roku jest autorstwa francuskiego malarza i rzeźbiarza impresjonistycznego. Którego?
980
44%

Szczegóły

Autor: Jagoda
Ilustracja: cea +
Czytaj więcej: wikipedia Edgar Degas
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.