"Absynt"- obraz olejny z 1876 roku jest autorstwa francuskiego malarza i rzeźbiarza impresjonistycznego. Którego?

Edgar Degas
Simon Segal
Pierre Bonnard
Paul Gauguin
Edgar Degas, – fran­cu­ski malarz i rzeź­biarz im­pre­sjo­ni­stycz­ny. Pełna inwencji kom­po­zy­cja, świetna kreska i umie­jęt­ność przed­sta­wia­nia postaci w ruchu przy­czy­ni­ły się do uznania go za jednego z naj­więk­szych malarzy końca XIX wieku.

Rozkład odpowiedzi

Edgar Degas
Simon Segal
Pierre Bonnard
Paul Gauguin
odpowiedzi
flagPolska
48%
11%
15%
25%
641
flagNieznany
46%
12%
25%
15%
32
flagWielka Brytania
34%
19%
15%
30%
26

Płeć

men36%
women44%
Edgar Degas
36%
44%
Simon Segal
12%
11%
Pierre Bonnard
20%
16%
Paul Gauguin
31%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
"Absynt"- obraz olejny z 1876 roku jest autorstwa francuskiego malarza i rzeźbiarza impresjonistycznego. Którego?
744
48%

Szczegóły

Autor: Jagoda
Ilustracja: cea +
Czytaj więcej: wikipedia Edgar Degas
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.