"Absynt"- obraz olejny z 1876 roku jest autorstwa francuskiego malarza i rzeźbiarza impresjonistycznego. Którego?

Edgar Degas
Simon Segal
Pierre Bonnard
Paul Gauguin
Edgar Degas, – fran­cu­ski malarz i rzeź­biarz im­pre­sjo­ni­stycz­ny. Pełna inwencji kom­po­zy­cja, świetna kreska i umie­jęt­ność przed­sta­wia­nia postaci w ruchu przy­czy­ni­ły się do uznania go za jednego z naj­więk­szych malarzy końca XIX wieku.

Rozkład odpowiedzi

Edgar Degas
Simon Segal
Pierre Bonnard
Paul Gauguin
odpowiedzi
flagPolska
43%
13%
19%
22%
1352
flagNiemcy
43%
6%
31%
18%
16
flagWielka Brytania
34%
14%
22%
28%
35
flagNieznany
29%
17%
30%
21%
149

Płeć

men27%
women46%
Edgar Degas
27%
46%
Simon Segal
18%
15%
Pierre Bonnard
29%
17%
Paul Gauguin
24%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
"Absynt"- obraz olejny z 1876 roku jest autorstwa francuskiego malarza i rzeźbiarza impresjonistycznego. Którego?
1608
41%

Szczegóły

Autor: Jagoda
Ilustracja: cea +
Czytaj więcej: wikipedia Edgar Degas
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.