Achalazja to:

Zaburzenia połykania
Zaburzenia czucia
Zaburzenia zmysłu równowagi
Wielokolorowa tęczówka
Acha­la­zja jest naj­czę­ściej roz­po­zna­wa­ną chorobą mo­to­rycz­ną prze­ły­ku. Cha­rak­te­ry­zu­je się upo­śle­dze­niem roz­kur­czu dolnego zwie­ra­cza przełyku oraz brakiem ruchów jego części środ­ko­we­j, czyli trzonu. Wskutek tych zaburzeń pokarm nie prze­cho­dzi pra­wi­dło­wo przez przełyk do żołądka i znajduje się w przełyku zbyt długo.

Rozkład odpowiedzi

Zaburzenia połykania
Zaburzenia czucia
Zaburzenia zmysłu równowagi
Wielokolorowa tęczówka
odpowiedzi
flagNieznany
80%
12%
3%
3%
132
flagPolska
73%
13%
7%
4%
2022
flagNiemcy
73%
20%
6%
0%
15
flagWielka Brytania
68%
16%
8%
8%
25

Płeć

men75%
women78%
Zaburzenia połykania
75%
78%
Zaburzenia czucia
12%
11%
Zaburzenia zmysłu równowagi
7%
4%
Wielokolorowa tęczówka
4%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Achalazja to:
2263
73%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Marcus Quigmire
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.