Alfabet fenicki był pierwszym alfabetem , który;

wykorzystywał hieroglify
wykorzystywał symbole oznaczające słowa
wykorzystywał pismo klinowe
wykorzystywał symbole oznaczające dźwięki
Fe­ni­cja­nie jako pierwsi: stwo­rzy­li pismo al­fa­be­tycz­ne, w którym kazdemu dźwię­ko­wi przy­po­rząd­ko­wa­no od­dziel­ny symbol . Alfabet fenicki składał się z 22 liter ozna­cza­ją­cych spół­gło­ski. Sa­mo­gło­ski nie po­sia­da­ły swoich znaków. Fe­ni­cja­nie pisali od prawej do lewej strony.

Rozkład odpowiedzi

wykorzystywał hieroglify
wykorzystywał symbole oznaczające słowa
wykorzystywał pismo klinowe
wykorzystywał symbole oznaczające dźwięki
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
0%
100%
1
flagNiemcy
0%
0%
0%
100%
1
flagPolska
7%
35%
25%
32%
28
flagNieznany
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men33%
women28%
wykorzystywał hieroglify
11%
14%
wykorzystywał symbole oznaczające słowa
44%
57%
wykorzystywał pismo klinowe
11%
0%
wykorzystywał symbole oznaczające dźwięki
33%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Alfabet fenicki był pierwszym alfabetem , który;
32
34%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Patrick Gray
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.