Balet to nazwa widowiska teatralnego. A jaką nazwę nosi sam taniec wykonywany w balecie?

Taniec standardowy
Taniec klasyczny
Taniec barokowy
Taniec dworski
W balecie wy­ko­ny­wa­ny jest tzw. "taniec kla­sycz­ny­". Potoczne na­zy­wa­nie tego tańca "ba­le­te­m" jest błędem, ponieważ balet to nie jest sam taniec, lecz całe wi­do­wi­sko te­atral­ne (spek­ta­kl), którego taniec kla­sycz­ny jest ele­men­tem.

Rozkład odpowiedzi

Taniec standardowy
Taniec klasyczny
Taniec barokowy
Taniec dworski
odpowiedzi
flagNieznany
0%
64%
14%
21%
14
flagPolska
4%
55%
16%
22%
241

Płeć

men44%
women55%
Taniec standardowy
10%
2%
Taniec klasyczny
44%
55%
Taniec barokowy
22%
15%
Taniec dworski
24%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Balet to nazwa widowiska teatralnego. A jaką nazwę nosi sam taniec wykonywany w balecie?
282
56%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.