Bardzo jasne gwiazdy posiadające regularne zmiany blasku to ...

Kwazary
Magnetary
Pulsary
Cefeidy
Cefeidy- są rzadkimi i bardzo jasnymi gwiaz­da­mi po­sia­da­ją­cy­mi re­gu­lar­ne zmiany blasku. Swoją nazwę za­wdzię­cza­ją gwieź­dzie del­ta­-Ce­phei w kon­ste­la­cji Ce­fe­usza, która była pierwszą odkrytą gwiazdą zmienną tego typu. Obiekt ten można bez trudu dostrzec gołym okiem.

Rozkład odpowiedzi

Kwazary
Magnetary
Pulsary
Cefeidy
odpowiedzi
flagPolska
12%
10%
46%
31%
357
flagNieznany
14%
7%
64%
14%
14

Płeć

men33%
women50%
Kwazary
7%
8%
Magnetary
5%
4%
Pulsary
53%
36%
Cefeidy
33%
50%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Bardzo jasne gwiazdy posiadające regularne zmiany blasku to ...
407
30%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Robert Sullivan
Czytaj więcej: wikipedia Cefeida
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.