Barwy gwiazd odpowiadają temperaturze ich powierzchni, Które gwiazdy są najgorętsze?

czerwone
żółte
niebieskie
biało-niebieskie
Barwy po­wierzch­ni gwiazd wskazują ich tem­pe­ra­tu­rę. Nie­bie­skie są naj­go­ręt­sze. Można wy­ko­rzy­stać ten fakt już przy pro­sty­ch, ama­tor­skich ob­ser­wa­cjach. Naj­chłod­niej­sze są gwiazdy czerwone (tem­pe­ra­tu­ra do 3200 K), cie­plej­sze po­ma­rań­czo­we i żółte (do 5700 K), gwiazdy białe są dużo bardziej gorące (do 9600 K), bia­ło­-nie­bie­skie osiągają tem­pe­ra­tu­rę do 28000 K, a nie­bie­skie nawet 50000 K

Rozkład odpowiedzi

czerwone
żółte
niebieskie
biało-niebieskie
odpowiedzi
flagNiemcy
6%
18%
50%
25%
16
flagPolska
18%
11%
26%
43%
1766
flagNieznany
15%
8%
25%
50%
208
flagWielka Brytania
38%
14%
14%
33%
21

Płeć

men26%
women23%
czerwone
15%
20%
żółte
7%
9%
niebieskie
26%
23%
biało-niebieskie
51%
46%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: Hubble Heritage
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.