Jak nazywa się bezglebowa uprawa roślin na pożywkach wodnych?

hydrologia
hydrokultura
hydroponika
hydrofarming
Hy­dro­po­ni­ka, kultura wodna – bez­gle­bo­wa uprawa roślin na po­żyw­kach wodnych, umoż­li­wia­ją­ca pro­duk­cję roślinną w sztucz­nych wa­run­kach na skalę prze­my­sło­wą, głównie w szklar­niach. Szcze­gól­nie przy­dat­na do uprawy warzyw i kwiatów. Zalety takiej uprawy to: moż­li­wość uprawy w szklar­niach na terenach suchych lub gleb nie na­da­ją­cych się do użytku, oszczęd­ność wody, mniejsze za­nie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska, moż­li­wość pro­wa­dze­nia mo­no­kul­tur.

Rozkład odpowiedzi

hydrologia
hydrokultura
hydroponika
hydrofarming
odpowiedzi
flagUkraina
4%
12%
75%
8%
24
flagSzwajcaria
5%
10%
73%
10%
19
flagFinlandia
0%
12%
75%
12%
16
flagFrancja
4%
22%
61%
9%
44
flagIndie
7%
15%
60%
14%
345
flagSzwecja
12%
16%
60%
12%
25
flagWielka Brytania
6%
15%
57%
20%
414
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
20%
6%
53%
13%
15
flagStany Zjednoczone
9%
18%
52%
17%
559
flagFilipiny
6%
20%
52%
20%
50
flagPolska
8%
18%
51%
20%
17004
flagHolandia
5%
7%
51%
35%
56
flagIrlandia
9%
11%
50%
27%
62
flagPakistan
6%
24%
50%
14%
50
flagAustralia
10%
30%
50%
10%
20
flagNiemcy
9%
26%
49%
14%
185
flagKanada
16%
27%
40%
16%
37
flagNorwegia
7%
17%
39%
35%
28
flagNieznany
9%
17%
37%
34%
988
flagBelgia
42%
26%
26%
5%
19

Płeć

men40%
women42%
hydrologia
7%
10%
hydrokultura
22%
24%
hydroponika
40%
42%
hydrofarming
28%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się bezglebowa uprawa roślin na pożywkach wodnych?
18858
51%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Czytaj więcej: wikipedia Hydroponika
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.