Bezpośrednim przodkiem Internetu był ;

Alohanet
Arpanet
Usenet
Bitnet
ARPANET powstał z ini­cja­ty­wy Pen­ta­go­nu w 1958 r po szoku wy­wo­ła­nym wy­sła­niem Sputnika w kosmos przez ZSRR. Zadaniem sieci było ob­ser­wo­wa­nie i wspie­ra­nie ini­cja­tyw po­wsta­ją­cych na uczel­niach w USA, które miały szcze­gól­ne zna­cze­nie dla obron­no­ści Stanów jed­no­czo­nych. Istnieje do dzisiaj.

Rozkład odpowiedzi

Alohanet
Arpanet
Usenet
Bitnet
odpowiedzi
flagTrynidad i Tobago
0%
100%
0%
0%
1
flagNorwegia
0%
100%
0%
0%
1
flagSeszele
0%
100%
0%
0%
1
flagPolska
12%
32%
28%
25%
85
flagNieznany
20%
20%
20%
40%
10
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
2
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
100%
0%
0%
0%
1
flagNiemcy
0%
0%
0%
100%
1
flagJamajka
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men40%
women25%
Alohanet
4%
37%
Arpanet
40%
25%
Usenet
27%
25%
Bitnet
27%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Bezpośrednim przodkiem Internetu był ;
103
32%

Szczegóły

Autor: PleasePlayInPolishBob
Ilustracja: Carlo Nardone
Czytaj więcej: wikipedia ARPANET
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.