Kim był Bronisław Piłsudski, brat Marszałka Józefa Piłsudskiego?

muzykiem
lekarzem
badaczam flory i fauny Australii
etnografem
Bro­ni­sław Pił­sud­ski był et­no­gra­fem zajmował się ludami i kulturą Da­le­kie­go Wschodu. Badał lud Anjów na Sa­cha­li­nie i Hokkaido na Sa­cha­li­nie znalazł się jako ze­sła­niec za udział w spisku którego celem był zamach na cara Alek­san­dra III.

Rozkład odpowiedzi

muzykiem
lekarzem
badaczam flory i fauny Australii
etnografem
odpowiedzi
flagHolandia
12%
6%
12%
68%
16
flagNiemcy
2%
23%
13%
60%
43
flagStany Zjednoczone
0%
25%
25%
50%
12
flagPolska
7%
27%
22%
42%
3569
flagWielka Brytania
4%
29%
25%
40%
64
flagNieznany
11%
28%
21%
38%
495
flagWłochy
0%
40%
26%
33%
15

Płeć

men42%
women40%
muzykiem
8%
6%
lekarzem
26%
22%
badaczam flory i fauny Australii
22%
31%
etnografem
42%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kim był Bronisław Piłsudski, brat Marszałka Józefa Piłsudskiego?
4321
42%

Szczegóły

Autor: Dorota
Ilustracja: Neo_II
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.