Spod panowania jakiego kraju wyzwoliła się Bułgaria uzyskując niepodległość w roku 1908?

Rosji
Austro-Węgier
Imperium Osmańskiego
Grecji
W Bułgarii do­cho­dzi­ło do kilku powstań podczas prawie pięciu stuleci władzy tu­rec­kie­j, jednak żadne z nich się nie po­wio­dło. Dopiero od czasu wojny Ro­syj­sko­-Tu­rec­kiej w roku 1878, prze­gra­nej przez Turcję, Bułgaria stała się w dużej mierze nie­za­leż­na, osta­tecz­nie pro­kla­mu­jąc nie­pod­le­głość w roku 1908.

Rozkład odpowiedzi

Rosji
Austro-Węgier
Imperium Osmańskiego
Grecji
odpowiedzi
flagBelgia
5%
5%
88%
0%
17
flagHiszpania
6%
6%
83%
0%
31
flagKanada
0%
10%
82%
7%
39
flagSzwajcaria
5%
15%
78%
0%
19
flagWłochy
2%
20%
75%
2%
40
flagFrancja
2%
16%
75%
5%
36
flagTurcja
3%
7%
74%
11%
27
flagLitwa
5%
23%
70%
0%
17
flagSzwecja
7%
15%
69%
3%
26
flagPolska
6%
20%
68%
3%
13207
flagNieznany
6%
22%
68%
2%
424
flagAustria
4%
18%
68%
9%
22
flagHolandia
13%
16%
67%
2%
43
flagNiemcy
12%
17%
66%
3%
205
flagIrlandia
4%
29%
63%
2%
44
flagWielka Brytania
6%
25%
61%
6%
376
flagDania
0%
38%
61%
0%
18
flagNorwegia
3%
34%
56%
3%
32
flagStany Zjednoczone
13%
27%
53%
5%
266
flagIndie
3%
27%
48%
20%
29

Płeć

men72%
women63%
Rosji
5%
7%
Austro-Węgier
19%
24%
Imperium Osmańskiego
72%
63%
Grecji
1%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Spod panowania jakiego kraju wyzwoliła się Bułgaria uzyskując niepodległość w roku 1908?
14609
68%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.