Bułgarski rytuał chodzenia po rozżarzonym węglu to?

Anastenaria
Nestinarstwo
Transcendencja
Firewalking
Doroczny rytuał wio­sen­no­-let­ni prak­ty­ko­wa­ny w po­łu­dnio­wo­-w­schod­niej Buł­ga­rii. Ma on zapewnić udane zbiory i dobrobyt dla całej wsi. W 2009 roku zostało wpisane na liste nie­ma­te­rial­ne­go dzie­dzic­twa UNESCO.

Rozkład odpowiedzi

Anastenaria
Nestinarstwo
Transcendencja
Firewalking
odpowiedzi
flagNieznany
0%
50%
0%
50%
2
flagHolandia
0%
50%
0%
50%
2
flagPolska
15%
34%
15%
34%
32
flagSzwecja
50%
0%
0%
50%
2

Płeć

men55%
women33%
Anastenaria
0%
0%
Nestinarstwo
55%
33%
Transcendencja
22%
0%
Firewalking
22%
66%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Bułgarski rytuał chodzenia po rozżarzonym węglu to?
38
34%

Szczegóły

Autor: ‏‏‏
Ilustracja: Apokalipto
Czytaj więcej: wikipedia Nestinarstwo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.