Była kolonia portugalska założona w 1510 roku jako faktoria , której kolonialne dzieje zakończyła w 1961 roku interwencja wojskowa azjatyckiego państwa .

Kolombo
Goa
Bali
Kanton
Goa wcho­dzi­ła w skład dawnych Indii Por­tu­gal­skich . W grudniu 1961 roku po za­ska­ku­ją­cej operacji woj­sko­wej przy­łą­czo­na do Indii .Dopiero po re­wo­lu­cji goź­dzi­ków w roku 1974 Por­tu­ga­lia na­wią­za­ła stosunki z Indiami i uznała te­ry­to­rium Goa za część państwa in­dyj­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

Kolombo
Goa
Bali
Kanton
odpowiedzi
flagPolska
20%
46%
21%
12%
550
flagNieznany
19%
41%
29%
9%
41
flagNiemcy
40%
30%
0%
30%
10

Płeć

men43%
women52%
Kolombo
19%
14%
Goa
43%
52%
Bali
23%
22%
Kanton
12%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Była kolonia portugalska założona w 1510 roku jako faktoria , której kolonialne dzieje zakończyła w 1961 roku interwencja wojskowa azjatyckiego państwa .
660
46%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: Victorcouto
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.