Była kolonia portugalska założona w 1510 roku jako faktoria , której kolonialne dzieje zakończyła w 1961 roku interwencja wojskowa azjatyckiego państwa .

Kolombo
Goa
Bali
Kanton
Goa wcho­dzi­ła w skład dawnych Indii Por­tu­gal­skich . W grudniu 1961 roku po za­ska­ku­ją­cej operacji woj­sko­wej przy­łą­czo­na do Indii .Dopiero po re­wo­lu­cji goź­dzi­ków w roku 1974 Por­tu­ga­lia na­wią­za­ła stosunki z Indiami i uznała te­ry­to­rium Goa za część państwa in­dyj­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

Kolombo
Goa
Bali
Kanton
odpowiedzi
flagPolska
19%
45%
23%
11%
346
flagNieznany
20%
36%
32%
12%
25

Płeć

men40%
women56%
Kolombo
21%
10%
Goa
40%
56%
Bali
24%
21%
Kanton
13%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Była kolonia portugalska założona w 1510 roku jako faktoria , której kolonialne dzieje zakończyła w 1961 roku interwencja wojskowa azjatyckiego państwa .
405
44%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: Victorcouto
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.