CH4 to wzór chemiczny którego związku?

benzen
metanu
etanu
etylen
Metan (gaz błotny, gaz ko­pal­nia­ny­), CH4 – or­ga­nicz­ny związek che­micz­ny, naj­prost­szy wę­glo­wo­dór nasycony (alkan). W tem­pe­ra­tu­rze po­ko­jo­wej jest bez­won­nym i bez­barw­nym gazem. Jest sto­so­wa­ny jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków or­ga­nicz­nych.

Rozkład odpowiedzi

benzen
metanu
etanu
etylen
odpowiedzi
flagNorwegia
0%
72%
27%
0%
11
flagStany Zjednoczone
5%
70%
14%
8%
34
flagPolska
8%
65%
17%
7%
6370
flagNieznany
10%
65%
17%
6%
501
flagNiemcy
8%
62%
22%
6%
62
flagWielka Brytania
6%
55%
26%
10%
118
flagHolandia
5%
50%
27%
16%
18
flagFrancja
0%
35%
64%
0%
14

Płeć

men64%
women66%
benzen
10%
6%
metanu
64%
66%
etanu
17%
20%
etylen
7%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
CH4 to wzór chemiczny którego związku?
7240
65%

Szczegóły

Autor: Agnieszka Pawelska
Czytaj więcej: wikipedia Metan
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.