CH4 to wzór chemiczny którego związku?

benzen
metanu
etanu
etylen
Metan (gaz błotny, gaz ko­pal­nia­ny­), CH4 – or­ga­nicz­ny związek che­micz­ny, naj­prost­szy wę­glo­wo­dór nasycony (alkan). W tem­pe­ra­tu­rze po­ko­jo­wej jest bez­won­nym i bez­barw­nym gazem. Jest sto­so­wa­ny jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków or­ga­nicz­nych.

Rozkład odpowiedzi

benzen
metanu
etanu
etylen
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
6%
69%
15%
9%
33
flagPolska
8%
65%
17%
7%
6082
flagNieznany
10%
65%
16%
7%
473
flagNiemcy
8%
62%
22%
6%
61
flagWielka Brytania
7%
57%
25%
9%
112
flagHolandia
6%
56%
18%
18%
16
flagFrancja
0%
38%
61%
0%
13

Płeć

men64%
women66%
benzen
10%
6%
metanu
64%
66%
etanu
17%
20%
etylen
7%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
CH4 to wzór chemiczny którego związku?
6897
65%

Szczegóły

Autor: Agnieszka Pawelska
Czytaj więcej: wikipedia Metan
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.