CH4 to wzór chemiczny którego związku?

benzen
metanu
etanu
etylen
Metan (gaz błotny, gaz ko­pal­nia­ny­), CH4 – or­ga­nicz­ny związek che­micz­ny, naj­prost­szy wę­glo­wo­dór nasycony (alkan). W tem­pe­ra­tu­rze po­ko­jo­wej jest bez­won­nym i bez­barw­nym gazem. Jest sto­so­wa­ny jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków or­ga­nicz­nych.

Rozkład odpowiedzi

benzen
metanu
etanu
etylen
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
6%
73%
13%
6%
30
flagNieznany
9%
69%
13%
6%
260
flagPolska
8%
65%
17%
7%
5074
flagNiemcy
8%
63%
22%
5%
58
flagWielka Brytania
7%
54%
26%
10%
106
flagHolandia
7%
46%
23%
23%
13
flagFrancja
0%
38%
61%
0%
13

Płeć

men63%
women66%
benzen
11%
7%
metanu
63%
66%
etanu
18%
20%
etylen
6%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
CH4 to wzór chemiczny którego związku?
5647
65%

Szczegóły

Autor: Agnieszka Pawelska
Czytaj więcej: wikipedia Metan
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.