Charakterystyczny wygląd osoby ze zdjęcia to objaw:

Zespołu Downa
Mikrocefalii
Progerii
Zespołu Wiedemanna-Rautenstraucha
Progeria to rzadka choroba po­le­ga­ją­ca na nie­zwy­kle szybkim procesie sta­rze­nia się or­ga­ni­zmu. Powstaje w wyniku mutacji lamin – białek za­war­tych w jądrach ko­mór­ko­wych. Średnia długość życia osób z progerią wynosi 13 lat.

Rozkład odpowiedzi

Zespołu Downa
Mikrocefalii
Progerii
Zespołu Wiedemanna-Rautenstraucha
odpowiedzi
flagPolska
9%
15%
26%
48%
410
flagNieznany
7%
12%
21%
58%
55

Płeć

men23%
women26%
Zespołu Downa
9%
12%
Mikrocefalii
12%
16%
Progerii
23%
26%
Zespołu Wiedemanna-Rautenstraucha
54%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Charakterystyczny wygląd osoby ze zdjęcia to objaw:
495
25%

Szczegóły

Autor: pykpyk
Ilustracja: See Source
Czytaj więcej: wikipedia Progeria
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.