Co oznacza dosłownie chińskie "feng shui"?

"duch ciało"
"wiatr woda"
"mowa milczenie"
"płomień wiatr"
Feng shui to sztuka har­mo­nij­ne­go życia, aran­żo­wa­nia prze­strze­ni w celu osią­gnię­cia ładu z oto­cze­niem. Rozmaite energie przed­mio­tów mają fi­zycz­nie i duchowo wpływać na czło­wie­ka. Wiatr, którego nie można zo­ba­czy­ć, sym­bo­li­zu­je nie­wi­dzial­ne; woda, której nie można uchwycić - nie­uchwyt­ne.

Rozkład odpowiedzi

"duch ciało"
"wiatr woda"
"mowa milczenie"
"płomień wiatr"
odpowiedzi
flagWielka Brytania
36%
36%
9%
18%
11
flagPolska
56%
21%
12%
8%
702
flagNieznany
71%
13%
9%
5%
117

Płeć

men15%
women26%
"duch ciało"
59%
57%
"wiatr woda"
15%
26%
"mowa milczenie"
15%
9%
"płomień wiatr"
9%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co oznacza dosłownie chińskie "feng shui"?
881
21%

Szczegóły

Autor: Tefilek
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Feng shui
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.