Cholecystokinina pobudza do skurczów:

żołądek
mózg
mięśnie szkieletowe
pęcherzyk żółciowy
Cho­le­cy­sto­ki­ni­na to rodzina hormonów pep­ty­do­wy­ch, dzia­ła­ją­cych w obrębie układu po­kar­mo­we­go oraz ośrod­ko­we­go układu ner­wo­we­go. Wy­dzie­la­na jest m.in. przez śluzówkę dwu­nast­ni­cy i jelita czczego. Zadaniem cho­le­cy­sto­ki­ni­ny jest sty­mu­la­cja wy­dzie­la­nia żółci i soku trzust­ko­we­go. Bodźcem do zwięk­sze­nia wy­dzie­la­nia cho­le­cy­sto­ki­ni­ny są głównie produkty czę­ścio­we­go tra­wie­nia tłusz­czów. Cho­le­cy­sto­ki­ni­na ma również dzia­ła­nie hamujące uczucie głodu.

Rozkład odpowiedzi

żołądek
mózg
mięśnie szkieletowe
pęcherzyk żółciowy
odpowiedzi
flagIrlandia
39%
0%
2%
58%
41
flagUkraina
20%
20%
10%
50%
10
flagNiemcy
35%
9%
7%
46%
65
flagStany Zjednoczone
47%
13%
0%
39%
23
flagPolska
44%
6%
9%
38%
7457
flagHolandia
46%
3%
10%
35%
28
flagWielka Brytania
43%
8%
12%
34%
102
flagNieznany
57%
5%
6%
30%
615
flagFrancja
62%
6%
6%
25%
16

Płeć

men33%
women40%
żołądek
50%
45%
mózg
5%
5%
mięśnie szkieletowe
9%
8%
pęcherzyk żółciowy
33%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Cholecystokinina pobudza do skurczów:
8488
38%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Ashley Webb
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.