Ciałka Howella Jolly'ego mogą pojawiać się w rozmazie krwi u ludzi i występują głównie w:

leukocytach
limfocytach
erytrocytach
trombocytach
Ciałka Howella Jol­ly­'e­go to pa­to­lo­gicz­ne frag­men­ty jądra ko­mór­ko­we­go znaj­du­ją­ce się w ery­tro­cy­tach. Wy­stę­pu­ją po usu­nię­ciu lub scho­rze­niach śle­dzio­ny a także anemiach he­mo­li­tycz­nych

Rozkład odpowiedzi

leukocytach
limfocytach
erytrocytach
trombocytach
odpowiedzi
flagNiemcy
14%
34%
34%
17%
35
flagWielka Brytania
16%
18%
32%
34%
50
flagPolska
25%
25%
30%
17%
2632
flagHolandia
23%
46%
30%
0%
13
flagStany Zjednoczone
11%
41%
29%
17%
17
flagNieznany
26%
29%
27%
15%
291
flagIrlandia
38%
46%
7%
7%
13

Płeć

men34%
women26%
leukocytach
23%
27%
limfocytach
24%
28%
erytrocytach
34%
26%
trombocytach
16%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ciałka Howella Jolly'ego mogą pojawiać się w rozmazie krwi u ludzi i występują głównie w:
3138
30%

Szczegóły

Autor: Paweł Mańkowski
Ilustracja: scooterdmu
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.