Jak nazywa się ciało niebieskie, które niekiedy powstaje z masywnej gwiazdy zamiast czarnej dziury?

Magnetar
Blazar
Kwazar
Z masywnej gwiazdy powstają tylko czarne dziury.
Ma­gne­ta­ry to gwiazdy neu­tro­no­we z bardzo silnym polem ma­gne­tycz­ny­m, przez co emitują pro­mie­nie rent­ge­now­skie i gamma. Odkryto zaledwie kil­ka­dzie­siąt tego typu obiek­tó­w, a me­cha­nizm ich po­wsta­wa­nia jest słabo znany. Gwiazdy o znacz­nych masach za­zwy­czaj zapadają się jako czarne dziury i nie powstają z nich gwiazdy neu­tro­no­we - ma­gne­ta­ry powstają więc zapewne w jakichś szcze­gól­nych wa­run­ka­ch, np. bardzo ciasnych układach po­dwój­nych.

Rozkład odpowiedzi

Magnetar
Blazar
Kwazar
Z masywnej gwiazdy powstają tylko czarne dziury.
odpowiedzi
flagNieznany
30%
8%
44%
16%
179
flagPolska
22%
12%
43%
21%
1712
flagNiemcy
20%
14%
40%
25%
35
flagNorwegia
18%
18%
45%
18%
11
flagWielka Brytania
15%
10%
45%
30%
40
flagStany Zjednoczone
6%
13%
60%
20%
15

Płeć

men25%
women14%
Magnetar
25%
15%
Blazar
11%
15%
Kwazar
44%
48%
Z masywnej gwiazdy powstają tylko czarne dziury.
18%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się ciało niebieskie, które niekiedy powstaje z masywnej gwiazdy zamiast czarnej dziury?
2066
22%

Szczegóły

Autor: Astorre
Czytaj więcej: wikipedia Magnetar
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.