Co było bezpośrednią przyczyną przystąpienia Stanów Zjednoczonych do I Wojny Światowej?

rewolucja w Rosji
zatopienie statku "Lusitania"
telegram Zimmermanna
konflikt interesów niemiecko-amerykańskich
Niemcy od początku wojny traciły re­pu­ta­cję w Stanach Zjed­no­czo­nych topiąc neu­tral­ne statki. Gwoź­dziem do trumny był jednak telegram Zim­mer­man­na. Była to wia­do­mość Niemiec do Władz Meksyku które gwa­ran­to­wa­ły Mek­sy­ko­wi zdobycze te­ry­to­rial­ne w USA w przy­pad­ku do­łą­cze­nia do wojny Meksyku po stronie Państw Cen­tral­nych. Ame­ry­ka­nie do­wie­dzie­li się o tej depeszy dzięki suk­ce­so­wi bry­tyj­skich kryp­to­lo­gów.

Rozkład odpowiedzi

rewolucja w Rosji
zatopienie statku "Lusitania"
telegram Zimmermanna
konflikt interesów niemiecko-amerykańskich
odpowiedzi
flagPolska
3%
66%
18%
10%
401
flagNieznany
1%
73%
14%
10%
64

Płeć

men14%
women18%
rewolucja w Rosji
3%
7%
zatopienie statku "Lusitania"
73%
68%
telegram Zimmermanna
14%
18%
konflikt interesów niemiecko-amerykańskich
9%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co było bezpośrednią przyczyną przystąpienia Stanów Zjednoczonych do I Wojny Światowej?
500
18%

Szczegóły

Autor: Jakub
Ilustracja: Harris & Ewing
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.