Co było bezpośrednią przyczyną wojny amerykańsko-meksykańskiej 1846-1848 r.?

gorączka złota
przyłączenie Teksasu do USA
wybór demokraty na prezydenta USA
wewnętrzny konflikt w Meksyku
29 grudnia 1845 r. Teksas (dawna zbun­to­wa­na mek­sy­kań­ska pro­win­cja, która od dzie­się­ciu lat funk­cjo­no­wa­ła już jako nie­pod­le­głe państwo – Re­pu­bli­ka Teksasu) przy­stą­pi­ła jako 28. stan do Stanów Zjed­no­czo­nych Ameryki. Stało się to bez­po­śred­nią przy­czy­ną wybuchu wojny ame­ry­kań­sko­-mek­sy­kań­skiej.

Rozkład odpowiedzi

gorączka złota
przyłączenie Teksasu do USA
wybór demokraty na prezydenta USA
wewnętrzny konflikt w Meksyku
odpowiedzi
flagKanada
9%
90%
0%
0%
11
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
90%
0%
10%
10
flagStany Zjednoczone
6%
85%
3%
5%
60
flagHiszpania
0%
84%
0%
15%
13
flagDania
0%
80%
0%
10%
10
flagNieznany
17%
70%
4%
6%
766
flagWielka Brytania
17%
70%
5%
5%
157
flagHolandia
11%
70%
0%
18%
27
flagPolska
16%
68%
5%
8%
8441
flagSzwecja
10%
68%
0%
21%
19
flagNiemcy
15%
67%
3%
12%
102
flagWłochy
9%
63%
0%
18%
11
flagFrancja
19%
61%
3%
11%
26
flagNorwegia
27%
55%
16%
0%
18
flagIrlandia
26%
47%
5%
21%
19

Płeć

men73%
women64%
gorączka złota
15%
17%
przyłączenie Teksasu do USA
73%
64%
wybór demokraty na prezydenta USA
3%
6%
wewnętrzny konflikt w Meksyku
7%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co było bezpośrednią przyczyną wojny amerykańsko-meksykańskiej 1846-1848 r.?
9804
69%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: Ken Bosma
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.