Co było przyczyną zdarzenia nazwanego "Zbiorowym szaleństwem w Pont-Saint-Esprit” we Francji.

Wyciek z pobliskiej elektrowni atomowej
testy CIA z użyciem LSD
sporysz
herbicydy
16.08.1951 r w Pon­t-Sa­in­t-E­spri­t” od­no­to­wa­no ponad 250 przy­pad­ków ha­lu­cy­na­cji i dziwnych za­cho­wa­ń, z których 50 osób zostało umiesz­czo­nych w ośrod­kach dla psy­chicz­nie chorych, a 7 zginęło. Całą sprawę wy­ja­śnio­no ha­lu­cy­no­gen­nym spo­ry­sze­m, którym skażona miała być mąka wy­ko­rzy­sta­na do wy­pie­cze­nia fe­ral­ne­go dnia chleba.

Rozkład odpowiedzi

Wyciek z pobliskiej elektrowni atomowej
testy CIA z użyciem LSD
sporysz
herbicydy
odpowiedzi
flagPolska
10%
27%
50%
11%
651
flagNieznany
14%
40%
37%
7%
27

Płeć

men51%
women67%
Wyciek z pobliskiej elektrowni atomowej
10%
0%
testy CIA z użyciem LSD
30%
25%
sporysz
51%
67%
herbicydy
7%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co było przyczyną zdarzenia nazwanego "Zbiorowym szaleństwem w Pont-Saint-Esprit” we Francji.
732
50%

Szczegóły

Autor: Tschuka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.