Co było zabronione w Japonii w latach 1946-1952?

karaoke
kendo i karate
wielorybnictwo
Godzilla
Na­ucza­nie kendo, tak jak i innych sztuk walki, zostało w Japonii zakazane w roku 1946. Było to częścią po­wo­jen­nej walki z po­sta­wa­mi mi­li­ta­ry­stycz­ny­mi i na­cjo­na­li­stycz­ny­mi, których śro­do­wi­ska do tego okresu skupione były wokół szkół sztuk walki. W roku 1952 zakaz cof­nię­to, tworząc nowe ogra­ni­za­cje od­po­wa­dzial­ne za na­ucza­nie sztuk walki - tym razem jednak kładąc nacisk na ich sportowy cha­rak­ter.

Rozkład odpowiedzi

karaoke
kendo i karate
wielorybnictwo
Godzilla
odpowiedzi
flagBelgia
11%
70%
11%
5%
17
flagSzwajcaria
5%
66%
27%
0%
18
flagNiemcy
10%
57%
28%
4%
156
flagWłochy
11%
55%
29%
2%
34
flagKanada
4%
53%
32%
9%
43
flagHiszpania
5%
52%
42%
0%
19
flagAustralia
12%
50%
31%
6%
16
flagWielka Brytania
15%
49%
30%
4%
244
flagRosja
11%
47%
33%
5%
36
flagPolska
13%
45%
32%
7%
9307
flagStany Zjednoczone
8%
45%
38%
7%
221
flagHolandia
21%
45%
24%
9%
33
flagAustria
23%
38%
30%
7%
13
flagNieznany
10%
37%
42%
10%
619
flagFrancja
17%
37%
31%
13%
29
flagIrlandia
12%
37%
45%
4%
24
flagSzwecja
15%
36%
31%
15%
19
flagUkraina
13%
26%
43%
17%
23
flagNorwegia
28%
21%
42%
7%
14
flagIndie
11%
17%
70%
0%
17

Płeć

men39%
women36%
karaoke
13%
14%
kendo i karate
39%
36%
wielorybnictwo
38%
40%
Godzilla
8%
7%

Szczegóły

Autor: marzycielka
Czytaj więcej: wikipedia Kendo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.