Co ćwiczą ludzie ze zdjęcia?

maculele
hula
krakowiaka
reaggeton
Maculele to taniec po­cho­dzą­cy z Afryki i roz­wi­nię­ty w Bra­zy­lii. Jego forma polega na zde­rza­niu przed­mio­tów trzy­ma­nych w prawych rękach na każde 4 ude­rze­nie muzyki. Przed­mio­ta­mi tymi mogą być długie kije, ale mi­strzo­wie stosować mogą nawet maczety!

Rozkład odpowiedzi

maculele
hula
krakowiaka
reaggeton
odpowiedzi
flagHolandia
70%
20%
0%
10%
10
flagNiemcy
66%
17%
2%
13%
45
flagPolska
63%
27%
2%
6%
2680
flagNieznany
60%
29%
1%
8%
115
flagStany Zjednoczone
57%
31%
0%
0%
19
flagWielka Brytania
56%
33%
1%
7%
51
flagRosja
40%
40%
13%
0%
15

Płeć

men62%
women67%
maculele
62%
67%
hula
24%
24%
krakowiaka
3%
1%
reaggeton
9%
7%

Szczegóły

Autor: Maciej Jonczyk
Ilustracja: Beverly Trayner
Czytaj więcej: wikipedia Maculelê
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.