Co dosłownie oznacza termin "Haute couture" [oːt kuˈtyʁ] ?

kokietowanie strojem
wysokie krawiectwo
minister mody
ręczne szycie
Haute couture [oːt kuˈtyʁ] (z fr. wysokie kra­wiec­two) – dział luk­su­so­we­go kra­wiec­twa, zaj­mu­ją­cy się two­rze­niem ubrań na za­mó­wie­nie dla kon­kret­ne­go klienta.

Rozkład odpowiedzi

kokietowanie strojem
wysokie krawiectwo
minister mody
ręczne szycie
odpowiedzi
flagNiemcy
15%
70%
5%
10%
20
flagStany Zjednoczone
10%
60%
0%
30%
10
flagWielka Brytania
9%
49%
11%
30%
53
flagPolska
21%
43%
9%
25%
2389
flagNieznany
28%
30%
13%
27%
283

Płeć

men28%
women44%
kokietowanie strojem
31%
18%
wysokie krawiectwo
28%
44%
minister mody
14%
5%
ręczne szycie
25%
32%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co dosłownie oznacza termin "Haute couture" [oːt kuˈtyʁ] ?
2822
42%

Szczegóły

Autor: Jagoda
Ilustracja: June Yarham
Czytaj więcej: wikipedia Haute couture
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.