Co jest jednostką konduktancji w układzie SI?

1Ω (om)
1S (siemens)
1H (henr)
1T (tesla)
Kon­duk­tan­cja (prze­wod­ność elek­trycz­na) jest od­wrot­no­ścią re­zy­stan­cji. Jest więc miarą po­dat­no­ści elementu na przepływ prądu elek­trycz­ne­go. Zwy­cza­jo­wo kon­duk­tan­cję oznacza się symbolem G (wielka litera G). Jed­nost­ką kon­duk­tan­cji w układzie SI jest simens (1 S).

Rozkład odpowiedzi

1Ω (om)
1S (siemens)
1H (henr)
1T (tesla)
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
7%
71%
7%
14%
14
flagSzwajcaria
13%
66%
13%
6%
15
flagIrlandia
40%
60%
0%
0%
10
flagIndie
21%
56%
10%
12%
98
flagSzwecja
30%
50%
0%
20%
10
flagPolska
19%
41%
13%
25%
5281
flagWielka Brytania
19%
41%
13%
25%
155
flagStany Zjednoczone
23%
41%
12%
22%
126
flagAustralia
20%
40%
0%
40%
10
flagMalezja
45%
36%
9%
9%
11
flagHolandia
35%
35%
14%
14%
14
flagNieznany
21%
34%
12%
31%
434
flagWłochy
16%
33%
8%
41%
12
flagNiemcy
27%
32%
7%
32%
77
flagFrancja
40%
20%
0%
40%
10
flagKanada
50%
16%
16%
16%
12

Płeć

men35%
women33%
1Ω (om)
21%
26%
1S (siemens)
35%
34%
1H (henr)
12%
15%
1T (tesla)
30%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co jest jednostką konduktancji w układzie SI?
6057
41%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: John Fowler
Czytaj więcej: wikipedia Konduktancja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.