Jak nazywa się najmniejsza jednostka podziału administracyjnego Francji?

gmina
kanton
departament
prefektura
Francja dzieli się kolejno na regiony, de­par­ta­men­ty, okręgi, kantony oraz gminy. Gmina fran­cu­ska to jed­nost­ka sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go. Wchodzi w skład de­par­ta­men­tu i od­po­wia­da zakresem dzia­łal­no­ści polskiej gminie. Jej organami są rada gminy i mer.

Rozkład odpowiedzi

gmina
kanton
departament
prefektura
odpowiedzi
flagPolska
17%
25%
22%
34%
664
flagNieznany
13%
31%
21%
34%
147
flagWielka Brytania
0%
16%
25%
58%
12

Płeć

men15%
women14%
gmina
15%
14%
kanton
27%
35%
departament
21%
21%
prefektura
35%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się najmniejsza jednostka podziału administracyjnego Francji?
862
16%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: Glen Scarborough
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.