Co jest największe z podanych?

mila morska
mila lądowa w USA
wiorsta
kilometr
Mila morska to 1852 m (w nie­któ­rych krajach przyj­mu­je się nieco inne, zbliżone war­to­ści­), mila lądowa (statute mile) w USA to 1609 m, zaś wiorsta miała ok. 1077 m.

Rozkład odpowiedzi

mila morska
mila lądowa w USA
wiorsta
kilometr
odpowiedzi
flagFrancja
100%
0%
0%
0%
11
flagNorwegia
88%
11%
0%
0%
18
flagHolandia
78%
14%
7%
0%
14
flagWłochy
66%
22%
0%
11%
18
flagIrlandia
66%
16%
0%
16%
12
flagPolska
64%
16%
12%
6%
3985
flagWielka Brytania
59%
19%
14%
5%
119
flagNieznany
59%
22%
14%
3%
109
flagNiemcy
54%
22%
12%
8%
57
flagStany Zjednoczone
51%
16%
15%
17%
147
flagIndie
50%
13%
14%
20%
68
flagKanada
50%
8%
33%
8%
12

Płeć

men66%
women61%
mila morska
66%
62%
mila lądowa w USA
15%
17%
wiorsta
14%
8%
kilometr
3%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co jest największe z podanych?
4391
64%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: Adam Bartlett
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.