Co jest największe z podanych?

mila morska
mila lądowa w USA
wiorsta
kilometr
Mila morska to 1852 m (w nie­któ­rych krajach przyj­mu­je się nieco inne, zbliżone war­to­ści­), mila lądowa (statute mile) w USA to 1609 m, zaś wiorsta miała ok. 1077 m.

Rozkład odpowiedzi

mila morska
mila lądowa w USA
wiorsta
kilometr
odpowiedzi
flagFrancja
100%
0%
0%
0%
11
flagNorwegia
88%
11%
0%
0%
17
flagHolandia
78%
14%
7%
0%
14
flagNieznany
73%
5%
15%
5%
19
flagWłochy
70%
17%
0%
11%
17
flagIrlandia
66%
16%
0%
16%
12
flagPolska
65%
16%
12%
6%
3610
flagWielka Brytania
59%
20%
13%
6%
115
flagKanada
54%
0%
36%
9%
11
flagNiemcy
53%
24%
12%
7%
54
flagStany Zjednoczone
52%
16%
14%
16%
143
flagIndie
50%
11%
14%
20%
67

Płeć

men66%
women62%
mila morska
66%
62%
mila lądowa w USA
14%
17%
wiorsta
14%
8%
kilometr
3%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co jest największe z podanych?
3919
65%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: Adam Bartlett
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.