Co jest największe z podanych?

mila morska
mila lądowa w USA
wiorsta
kilometr
Mila morska to 1852 m (w nie­któ­rych krajach przyj­mu­je się nieco inne, zbliżone war­to­ści­), mila lądowa (statute mile) w USA to 1609 m, zaś wiorsta miała ok. 1077 m.

Rozkład odpowiedzi

mila morska
mila lądowa w USA
wiorsta
kilometr
odpowiedzi
flagFrancja
100%
0%
0%
0%
11
flagNorwegia
90%
9%
0%
0%
22
flagHolandia
81%
12%
6%
0%
16
flagWłochy
66%
22%
0%
11%
18
flagIrlandia
66%
16%
0%
16%
12
flagPolska
64%
16%
12%
6%
4489
flagWielka Brytania
62%
17%
13%
6%
133
flagNieznany
61%
21%
13%
2%
202
flagNiemcy
54%
23%
11%
8%
59
flagStany Zjednoczone
50%
16%
16%
16%
155
flagKanada
50%
8%
33%
8%
12
flagIndie
48%
13%
14%
22%
76

Płeć

men65%
women60%
mila morska
65%
61%
mila lądowa w USA
16%
18%
wiorsta
14%
9%
kilometr
3%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co jest największe z podanych?
5025
64%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: Adam Bartlett
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.