Co jest podwyższone u osób z zespołem Cushinga?

limfocyty
steroidy
estrogeny
aldosteron
Zespół Cushinga jest związany z wy­stę­po­wa­niem pod­wyż­szo­ne­go poziomu kor­ty­zo­lu (lub innych ste­ro­idów nad­ner­czo­wy­ch) w surowicy krwi. Naj­częst­szą przy­czy­ną wy­stę­po­wa­nia zespołu Cushinga jest dłu­go­trwa­łe po­da­wa­nie gli­ko­kor­ty­ko­ste­ry­dów w leczeniu innych chorób.

Rozkład odpowiedzi

limfocyty
steroidy
estrogeny
aldosteron
odpowiedzi
flagWielka Brytania
29%
29%
29%
11%
17
flagPolska
20%
23%
35%
19%
1067
flagNieznany
24%
23%
30%
21%
236

Płeć

men22%
women25%
limfocyty
22%
20%
steroidy
22%
25%
estrogeny
34%
35%
aldosteron
20%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co jest podwyższone u osób z zespołem Cushinga?
1362
23%

Szczegóły

Autor: lesteribi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.