Co jest "sercem" procesora (CPU)?

monokryształ rubinu
monokryształ krzemu
polikryształ krzemu
kryształ pirytu
Sercem pro­ce­so­ra jest mo­no­krysz­tał krzemu, na który na­nie­sio­no techniką fo­to­li­to­gra­fii szereg warstw pół­prze­wod­ni­ko­wy­ch, two­rzą­cy­ch, w za­leż­no­ści od za­sto­so­wa­nia, sieć od kilku tysięcy do kilku mi­liar­dów tran­zy­sto­rów. Jego obwody wy­ko­ny­wa­ne są z metali o dobrym prze­wod­nic­twie elek­trycz­ny­m, takich jak alu­mi­nium czy miedź.

Rozkład odpowiedzi

monokryształ rubinu
monokryształ krzemu
polikryształ krzemu
kryształ pirytu
odpowiedzi
flagSzwecja
0%
100%
0%
0%
1
flagKorea Południowa
0%
100%
0%
0%
1
flagAfganistan
0%
100%
0%
0%
1
flagNieznany
0%
75%
25%
0%
4
flagPolska
3%
47%
39%
10%
99
flagWielka Brytania
0%
33%
66%
0%
3
flagSzwajcaria
20%
0%
80%
0%
5
flagNiemcy
0%
0%
50%
50%
2

Płeć

men52%
women41%
monokryształ rubinu
4%
0%
monokryształ krzemu
52%
41%
polikryształ krzemu
39%
41%
kryształ pirytu
4%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co jest "sercem" procesora (CPU)?
55
49%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Jaroslaw W
Czytaj więcej: wikipedia Procesor

Historia

9 listopada 2017 12:55:48 utworzył Tschuka »
9 listopada 2017 21:49:30 zmienił Garden Jamamoto »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.