Co kryje się pod literkami popularnych cukierków M&M?

Milk & Mead
Mars & Murrie
Milwaukee & Madison
Military & Melting
Dwa "M" re­pre­zen­to­wa­ły nazwiska za­ło­ży­cie­li: Forresta E. Marsa Sr. (w­ła­ści­cie­la Mars Inc. - tego od ba­to­ni­ka) i Bruce'a Murriego (syna wła­ści­cie­la Hershey Cho­co­la­te­'s), po­sia­da­ją­ce­go 20% udziałów w przed­się­wzię­ciu. Współ­pra­ca obu mężczyzn po­zwo­li­ła na wy­ko­na­nie cu­kier­ków z cze­ko­la­dy Her­shey­'a, które nie roz­pusz­cza­ły się dzięki twardej sko­rup­ce. Pomysł takiego roz­wią­za­nia został pod­kra­dzio­ny od żoł­nie­rzy.

Rozkład odpowiedzi

Milk & Mead
Mars & Murrie
Milwaukee & Madison
Military & Melting
odpowiedzi
flagWłochy
21%
52%
21%
5%
19
flagStany Zjednoczone
11%
50%
30%
7%
26
flagWielka Brytania
30%
43%
19%
5%
71
flagNiemcy
23%
39%
23%
13%
43
flagHolandia
43%
37%
18%
0%
16
flagPolska
38%
29%
24%
8%
2703
flagNieznany
46%
17%
27%
8%
495

Płeć

men23%
women33%
Milk & Mead
39%
32%
Mars & Murrie
23%
33%
Milwaukee & Madison
27%
24%
Military & Melting
9%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co kryje się pod literkami popularnych cukierków M&M?
2150
26%

Szczegóły

Autor: Maciej Jonczyk
Ilustracja: Dominic Rooney
Czytaj więcej: wikipedia M&M's

Historia

23 listopada 2016 21:48:30 utworzył Maciej Jonczyk »
31 stycznia 2017 15:57:47 zmienił Roksana Wyczachowska »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.