Co można powiedzieć o Gottliebie Daimlerze?

konstruktor silnika benzynowego
konstruktor motocykla
producent auta Mercedes
wszystko powyższe
Gottlieb Daimler współ­pra­co­wał z Wil­hel­mem May­ba­chem i wszyst­kie wy­mie­nio­ne osią­gnię­cia były ich wspólnym dziełem. Daimler był bardziej or­ga­ni­za­to­rem i po­my­sło­daw­cą, a Maybach tech­ni­kiem i kon­struk­to­rem.

Rozkład odpowiedzi

konstruktor silnika benzynowego
konstruktor motocykla
producent auta Mercedes
wszystko powyższe
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
0%
0%
100%
10
flagWłochy
20%
13%
0%
66%
15
flagWielka Brytania
18%
4%
14%
63%
166
flagFrancja
31%
6%
6%
56%
16
flagStany Zjednoczone
23%
2%
15%
55%
38
flagHolandia
13%
8%
26%
52%
23
flagPolska
21%
10%
18%
49%
11529
flagNieznany
19%
17%
15%
47%
488
flagIrlandia
0%
15%
40%
45%
20
flagNiemcy
21%
8%
26%
44%
212
flagSzwecja
23%
11%
23%
41%
17
flagNorwegia
33%
0%
33%
33%
15

Płeć

men56%
women59%
konstruktor silnika benzynowego
17%
15%
konstruktor motocykla
9%
9%
producent auta Mercedes
15%
14%
wszystko powyższe
56%
59%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co można powiedzieć o Gottliebie Daimlerze?
12667
49%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.