Co można powiedzieć o Gottliebie Daimlerze?

konstruktor silnika benzynowego
konstruktor motocykla
producent auta Mercedes
wszystko powyższe
Gottlieb Daimler współ­pra­co­wał z Wil­hel­mem May­ba­chem i wszyst­kie wy­mie­nio­ne osią­gnię­cia były ich wspólnym dziełem. Daimler był bardziej or­ga­ni­za­to­rem i po­my­sło­daw­cą, a Maybach tech­ni­kiem i kon­struk­to­rem.

Rozkład odpowiedzi

konstruktor silnika benzynowego
konstruktor motocykla
producent auta Mercedes
wszystko powyższe
odpowiedzi
flagWłochy
14%
14%
0%
71%
14
flagWielka Brytania
18%
4%
14%
63%
150
flagFrancja
26%
6%
6%
60%
15
flagStany Zjednoczone
22%
2%
17%
57%
35
flagHolandia
15%
5%
26%
52%
19
flagPolska
21%
10%
18%
48%
10158
flagNieznany
21%
15%
15%
47%
246
flagNiemcy
21%
7%
25%
44%
194
flagIrlandia
0%
16%
44%
38%
18
flagSzwecja
26%
13%
26%
33%
15
flagNorwegia
38%
0%
30%
30%
13

Płeć

men58%
women60%
konstruktor silnika benzynowego
17%
15%
konstruktor motocykla
8%
8%
producent auta Mercedes
15%
14%
wszystko powyższe
58%
60%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co można powiedzieć o Gottliebie Daimlerze?
10982
49%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.