Co można powiedzieć o Gottliebie Daimlerze?

konstruktor silnika benzynowego
konstruktor motocykla
producent auta Mercedes
wszystko powyższe
Gottlieb Daimler współ­pra­co­wał z Wil­hel­mem May­ba­chem i wszyst­kie wy­mie­nio­ne osią­gnię­cia były ich wspólnym dziełem. Daimler był bardziej or­ga­ni­za­to­rem i po­my­sło­daw­cą, a Maybach tech­ni­kiem i kon­struk­to­rem.

Rozkład odpowiedzi

konstruktor silnika benzynowego
konstruktor motocykla
producent auta Mercedes
wszystko powyższe
odpowiedzi
flagWłochy
14%
14%
0%
71%
14
flagFrancja
21%
7%
7%
64%
14
flagWielka Brytania
18%
4%
15%
61%
139
flagStany Zjednoczone
23%
2%
17%
55%
34
flagNieznany
25%
10%
12%
51%
47
flagHolandia
18%
6%
25%
50%
16
flagPolska
21%
9%
18%
49%
9344
flagNiemcy
19%
7%
26%
46%
182
flagIrlandia
0%
12%
43%
43%
16
flagSzwecja
28%
7%
28%
35%
14
flagNorwegia
33%
0%
33%
33%
12

Płeć

men62%
women60%
konstruktor silnika benzynowego
16%
15%
konstruktor motocykla
7%
8%
producent auta Mercedes
13%
15%
wszystko powyższe
62%
60%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co można powiedzieć o Gottliebie Daimlerze?
9929
49%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.