Co można powiedzieć o Gottliebie Daimlerze?

konstruktor silnika benzynowego
konstruktor motocykla
producent auta Mercedes
wszystko powyższe
Gottlieb Daimler współ­pra­co­wał z Wil­hel­mem May­ba­chem i wszyst­kie wy­mie­nio­ne osią­gnię­cia były ich wspólnym dziełem. Daimler był bardziej or­ga­ni­za­to­rem i po­my­sło­daw­cą, a Maybach tech­ni­kiem i kon­struk­to­rem.

Rozkład odpowiedzi

konstruktor silnika benzynowego
konstruktor motocykla
producent auta Mercedes
wszystko powyższe
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
0%
0%
100%
10
flagWłochy
20%
13%
0%
66%
15
flagWielka Brytania
18%
4%
14%
62%
161
flagFrancja
31%
6%
6%
56%
16
flagStany Zjednoczone
22%
2%
16%
55%
36
flagHolandia
14%
9%
23%
52%
21
flagPolska
21%
10%
18%
48%
11170
flagNieznany
20%
17%
15%
46%
462
flagNiemcy
21%
7%
25%
45%
204
flagIrlandia
0%
15%
40%
45%
20
flagSzwecja
23%
11%
23%
41%
17
flagNorwegia
35%
0%
28%
35%
14

Płeć

men56%
women59%
konstruktor silnika benzynowego
18%
15%
konstruktor motocykla
9%
9%
producent auta Mercedes
15%
15%
wszystko powyższe
56%
59%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co można powiedzieć o Gottliebie Daimlerze?
12254
49%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.