Co należy zrobić (najlepiej) w przypadku rozbicia termometru zawierającego rtęć?

nie przejmować się, rtęć jest nieszkodliwa
zetrzeć zwykłą ścierką lub ręcznikiem papierowym
pozostawić, gdyż rtęć odparuje i nie będzie zagrażała zdrowiu
posypać miejsce z rtęcią siarką
Rtęć i więk­szość jej związków jest silnie tok­sycz­na i stanowi częste za­nie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska. Jeżeli dostanie się do śro­do­wi­ska wodnego, mi­kro­or­ga­ni­zmy metylują ją i w ten sposób powstaje związek me­ta­lo­or­ga­nicz­ny – di­me­ty­lor­tęć. Jest on roz­pusz­czal­ny w tłusz­cza­ch, a zarazem bardzo tok­sycz­ny i trwały oraz kumuluje się w or­ga­ni­zmach żywych. W przy­pad­ku użycia siarki tworzy się trud­no­roz­pusz­czal­ny siarczek rtę­ci­(II) (HgS), który jest mniej groźny.

Rozkład odpowiedzi

nie przejmować się, rtęć jest nieszkodliwa
zetrzeć zwykłą ścierką lub ręcznikiem papierowym
pozostawić, gdyż rtęć odparuje i nie będzie zagrażała zdrowiu
posypać miejsce z rtęcią siarką
odpowiedzi
flagFrancja
0%
9%
18%
72%
22
flagUkraina
0%
25%
0%
71%
32
flagStany Zjednoczone
0%
25%
5%
69%
39
flagNieznany
0%
15%
14%
68%
531
flagPolska
1%
14%
14%
67%
8970
flagHolandia
0%
13%
13%
66%
15
flagIrlandia
0%
21%
13%
65%
23
flagWielka Brytania
0%
10%
22%
63%
150
flagRosja
0%
30%
6%
56%
30
flagNiemcy
4%
25%
13%
54%
75
flagNorwegia
0%
40%
13%
46%
15

Płeć

men73%
women71%
nie przejmować się, rtęć jest nieszkodliwa
0%
0%
zetrzeć zwykłą ścierką lub ręcznikiem papierowym
12%
14%
pozostawić, gdyż rtęć odparuje i nie będzie zagrażała zdrowiu
13%
13%
posypać miejsce z rtęcią siarką
73%
71%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.