Co NIE jest funkcją kostamerów?

koordynacja fałdowania sarkolemy podczas skurczu
przenoszenie sił mechanicznych na istotę pozakomórkową
przekazywanie sygnałów do wnętrza komórki mięśniowej
udział w wytwarzaniu komórek satelitarnych
Ko­sta­me­ry są to zgru­po­wa­nia białek pod­bło­no­wy­ch, które tworzą rozległą sieć. Biorą one m. in. udział w odnowie komórek mię­śnio­wy­ch, ale na pewno nie pomagają w wy­twa­rza­niu komórek sa­te­li­tar­ny­ch, które są ko­mór­ka­mi ma­cie­rzy­sty­mi.

Rozkład odpowiedzi

koordynacja fałdowania sarkolemy podczas skurczu
przenoszenie sił mechanicznych na istotę pozakomórkową
przekazywanie sygnałów do wnętrza komórki mięśniowej
udział w wytwarzaniu komórek satelitarnych
odpowiedzi
flagNieznany
0%
19%
47%
33%
21
flagPolska
11%
24%
35%
28%
324

Płeć

men32%
women27%
koordynacja fałdowania sarkolemy podczas skurczu
10%
4%
przenoszenie sił mechanicznych na istotę pozakomórkową
20%
23%
przekazywanie sygnałów do wnętrza komórki mięśniowej
35%
44%
udział w wytwarzaniu komórek satelitarnych
32%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co NIE jest funkcją kostamerów?
363
28%

Szczegóły

Autor: Kamil Karolewski
Ilustracja: El Bingle
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.