Które z urządzeń nie jest wejściowym w komputerze:

myszka
monitor
klawiatura
skaner
Urzą­dze­nia WEJ­ŚCIO­WE to te, którymi ste­ru­je­my kom­pu­te­rem lub wpro­wa­dza­my dane. Na­to­miast WYJ­ŚCIO­WE to te, przy pomocy których komputer ko­mu­ni­ku­je się z nami lub udo­stęp­nia nam wyniki swej pracy, m.in. monitor, drukarka czy gło­śni­ki.

Rozkład odpowiedzi

myszka
monitor
klawiatura
skaner
odpowiedzi
flagHolandia
0%
80%
10%
10%
10
flagNieznany
8%
78%
4%
8%
23
flagPolska
9%
60%
2%
27%
546

Płeć

men59%
women70%
myszka
6%
8%
monitor
59%
70%
klawiatura
2%
3%
skaner
31%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które z urządzeń nie jest wejściowym w komputerze:
459
61%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Falk Wussow
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.