Co okresla liczba atomowa

Liczbę neutronów w jadrze atomu
Liczbę atomów
Liczbę protonów w jądrze atomu
Liczbę elektronów w jądrze atomu
Liczba atomowa jest podstawą upo­rząd­ko­wa­nia pier­wiast­ków w układzie okre­so­wym i z tego powodu nazywana jest także liczbą po­rząd­ko­wą. Obecnie znane są pier­wiast­ki o liczbach ato­mo­wych z zakresu 1–118, teo­re­tycz­nie możliwe jest ist­nie­nie jąder o większej liczbie ato­mo­wej.

Rozkład odpowiedzi

Liczbę neutronów w jadrze atomu
Liczbę atomów
Liczbę protonów w jądrze atomu
Liczbę elektronów w jądrze atomu
odpowiedzi
flagIndie
0%
17%
76%
5%
17
flagStany Zjednoczone
7%
14%
70%
7%
27
flagNieznany
29%
8%
58%
4%
24
flagPolska
14%
20%
45%
19%
299

Płeć

men49%
women49%
Liczbę neutronów w jadrze atomu
16%
19%
Liczbę atomów
15%
9%
Liczbę protonów w jądrze atomu
49%
49%
Liczbę elektronów w jądrze atomu
19%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co okresla liczba atomowa
342
45%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Kevin Dooley
Czytaj więcej: wikipedia Liczba atomowa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.