Co oznacza skrót Mbps?

Milion bajtów na sekundę
Megabajt na sekundę
Milion bitów na próbkę (sample)
Milion bitów na sekundę
BPS oznacza Bit na sekundę (b/s, bps z ang. bit per second) –jest to jed­nost­ka na­tę­że­nia stru­mie­nia danych w medium trans­mi­syj­nym (np. pomiędzy dwoma kom­pu­te­ra­mi) oraz jed­nost­ka prze­pu­sto­wo­ści, czyli mak­sy­mal­nej ilości in­for­ma­cji, jaka może być prze­sy­ła­na przez dany kanał te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ny w jed­no­st­ce czasu.

Rozkład odpowiedzi

Milion bajtów na sekundę
Megabajt na sekundę
Milion bitów na próbkę (sample)
Milion bitów na sekundę
odpowiedzi
flagNieznany
17%
11%
0%
70%
17
flagPolska
21%
21%
5%
51%
304

Płeć

men59%
women66%
Milion bajtów na sekundę
16%
16%
Megabajt na sekundę
21%
13%
Milion bitów na próbkę (sample)
4%
2%
Milion bitów na sekundę
58%
66%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co oznacza skrót Mbps?
354
53%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Bryan Alexander
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.