Co oznacza wyrażenie "Wunderwaffe"?

broń strzelecka gładkolufowa
zaawansowaną technologicznie tajną broń o wielkiej sile
siły powietrzne III Rzeszy
oddział do zadań specjalnych
Wun­der­waf­fe (niem. "cudowna broń") – wy­ra­że­nie, które zostało sfor­mu­ło­wa­ne przez pro­pa­gan­dę hi­tle­row­ską w Niem­czech w okresie II wojny świa­to­wej. Ozna­cza­ło za­awan­so­wa­ną tech­no­lo­gicz­nie tajną broń o wielkiej sile, która będzie w stanie prze­chy­lić szalę zwy­cię­stwa na stronę prze­gry­wa­ją­cej na wszyst­kich frontach III Rzeszy. Był to w większym stopniu chwyt pro­pa­gan­do­wy, niż realny projekt.

Rozkład odpowiedzi

broń strzelecka gładkolufowa
zaawansowaną technologicznie tajną broń o wielkiej sile
siły powietrzne III Rzeszy
oddział do zadań specjalnych
odpowiedzi
flagAustria
0%
100%
0%
0%
10
flagNieznany
9%
69%
10%
9%
1341
flagNiemcy
13%
61%
10%
12%
202
flagHiszpania
8%
58%
16%
16%
12
flagHolandia
6%
56%
10%
26%
30
flagPolska
13%
54%
16%
14%
13373
flagStany Zjednoczone
8%
54%
28%
10%
50
flagNorwegia
7%
46%
15%
26%
26
flagFrancja
9%
45%
31%
13%
22
flagWielka Brytania
7%
44%
17%
28%
189
flagIrlandia
5%
42%
21%
26%
19
flagBelgia
58%
16%
25%
0%
12

Płeć

men67%
women41%
broń strzelecka gładkolufowa
9%
12%
zaawansowaną technologicznie tajną broń o wielkiej sile
67%
41%
siły powietrzne III Rzeszy
11%
26%
oddział do zadań specjalnych
11%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co oznacza wyrażenie "Wunderwaffe"?
15428
55%

Szczegóły

Autor: NavyShipNet
Ilustracja: swoop1981
Czytaj więcej: wikipedia Wunderwaffe
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.