Co oznaczał przydomek wielu polskich królowych - Rakuszanka?

szlachciankę
Austriaczkę
Rusinkę
nawróconą
W języku sta­ro­pol­skim Rakusy było okre­śle­niem Austrii, a w języku czeskim (Ra­ko­usko) jest tak po dzień dzi­siej­szy. Tym samym przy­do­mek ten wska­zy­wał na kraj po­cho­dze­nia kró­lo­wy­ch, które po­cho­dzi­ły się z wła­da­ją­ce­go Austrią rodu Habs­bur­gów.

Rozkład odpowiedzi

szlachciankę
Austriaczkę
Rusinkę
nawróconą
odpowiedzi
flagSeszele
0%
100%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
33%
66%
0%
0%
3
flagPolska
16%
50%
8%
21%
61
flagIrlandia
0%
50%
50%
0%
2
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
1
flagStany Zjednoczone
0%
0%
100%
0%
1
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men50%
women42%
szlachciankę
33%
0%
Austriaczkę
50%
42%
Rusinkę
0%
14%
nawróconą
16%
42%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co oznaczał przydomek wielu polskich królowych - Rakuszanka?
70
50%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Rakuszanka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.