Co oznaczał przydomek wielu polskich królowych - Rakuszanka?

szlachciankę
Austriaczkę
Rusinkę
nawróconą
W języku sta­ro­pol­skim Rakusy było okre­śle­niem Austrii, a w języku czeskim (Ra­ko­usko) jest tak po dzień dzi­siej­szy. Tym samym przy­do­mek ten wska­zy­wał na kraj po­cho­dze­nia kró­lo­wy­ch, które po­cho­dzi­ły się z wła­da­ją­ce­go Austrią rodu Habs­bur­gów.

Rozkład odpowiedzi

szlachciankę
Austriaczkę
Rusinkę
nawróconą
odpowiedzi
flagWielka Brytania
15%
46%
23%
15%
13
flagPolska
24%
31%
18%
25%
974
flagNieznany
24%
24%
21%
30%
212

Płeć

men25%
women27%
szlachciankę
23%
27%
Austriaczkę
25%
27%
Rusinkę
21%
14%
nawróconą
29%
29%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co oznaczał przydomek wielu polskich królowych - Rakuszanka?
1240
30%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Rakuszanka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.