Co oznaczał przydomek wielu polskich królowych - Rakuszanka?

szlachciankę
Austriaczkę
Rusinkę
nawróconą
W języku sta­ro­pol­skim Rakusy było okre­śle­niem Austrii, a w języku czeskim (Ra­ko­usko) jest tak po dzień dzi­siej­szy. Tym samym przy­do­mek ten wska­zy­wał na kraj po­cho­dze­nia kró­lo­wy­ch, które po­cho­dzi­ły się z wła­da­ją­ce­go Austrią rodu Habs­bur­gów.

Rozkład odpowiedzi

szlachciankę
Austriaczkę
Rusinkę
nawróconą
odpowiedzi
flagWielka Brytania
12%
50%
20%
16%
24
flagPolska
23%
31%
18%
25%
2035
flagNiemcy
21%
31%
26%
21%
19
flagNieznany
23%
25%
21%
29%
382

Płeć

men26%
women30%
szlachciankę
23%
26%
Austriaczkę
26%
30%
Rusinkę
20%
17%
nawróconą
29%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co oznaczał przydomek wielu polskich królowych - Rakuszanka?
2527
31%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Rakuszanka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.