Co oznaczał skrót RMS przed nazwą RMS Titanic?

Royal Mail Ship (Królewski Statek Pocztowy)
Royal Marine Ship (Królewski Statek Morski)
Royal Mancarrier Ship (Królewski Statek Pasażerski)
Royal Motorized Ship (Królewski Statek Zmotoryzowany)
Ozna­cze­nia "RMS" używały statki za­kon­trak­to­wa­ne przez Pocztę Kró­lew­ską do prze­wo­że­nia ładunków pocz­to­wych. Było to ozna­cze­nie pre­sti­żo­we, o które ry­wa­li­zo­wa­ły linie że­glu­go­we. Su­ge­ro­wa­ło, że dana jed­nost­ka została uznana za szybką i godną za­ufa­nia.

Rozkład odpowiedzi

Royal Mail Ship (Królewski Statek Pocztowy)
Royal Marine Ship (Królewski Statek Morski)
Royal Mancarrier Ship (Królewski Statek Pasażerski)
Royal Motorized Ship (Królewski Statek Zmotoryzowany)
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
46%
36%
11%
5%
76
flagAustralia
45%
9%
27%
18%
11
flagIndie
44%
37%
18%
0%
27
flagWielka Brytania
42%
27%
23%
5%
213
flagNiemcy
42%
24%
24%
8%
61
flagHolandia
38%
9%
47%
4%
21
flagWłochy
33%
20%
40%
6%
15
flagNorwegia
30%
23%
46%
0%
13
flagPolska
29%
26%
36%
6%
3861
flagIrlandia
25%
25%
37%
12%
16
flagNieznany
16%
28%
49%
5%
105

Płeć

men26%
women27%
Royal Mail Ship (Królewski Statek Pocztowy)
27%
28%
Royal Marine Ship (Królewski Statek Morski)
31%
24%
Royal Mancarrier Ship (Królewski Statek Pasażerski)
34%
41%
Royal Motorized Ship (Królewski Statek Zmotoryzowany)
7%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co oznaczał skrót RMS przed nazwą RMS Titanic?
4275
30%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.