Co oznaczał skrót "BT" w nazwach radzieckich czołgów lekkich?

bystrobieżnyj tank
bywszyj tank
bystrochodnyj tank
bagażnyj tank
Seria ra­dziec­kich szybkich czołgów lekkich pro­du­ko­wa­nych w latach 1932-1941 na podwoziu Chri­stie. W sumie powstało około 8000 eg­zem­pla­rzy. Mimo że kon­cep­cja czołgu szyb­kie­go została za­rzu­co­na, spraw­dzo­ne w niej roz­wią­za­nia wy­ko­rzy­sta­no potem w dużej mierze pro­jek­tu­jąc T-34.

Rozkład odpowiedzi

bystrobieżnyj tank
bywszyj tank
bystrochodnyj tank
bagażnyj tank
odpowiedzi
flagPolska
26%
14%
46%
11%
690
flagNieznany
31%
22%
34%
11%
44

Płeć

men43%
women40%
bystrobieżnyj tank
28%
23%
bywszyj tank
16%
21%
bystrochodnyj tank
40%
40%
bagażnyj tank
14%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co oznaczał skrót "BT" w nazwach radzieckich czołgów lekkich?
607
51%
flag
Radzieckie czołgi lekkie "BT" produkowane były w latach 1932-1941. Którego modelu "BT" wyprodukowano najwięcej?
173
27%

Szczegóły

Autor: Raczek246
Ilustracja: Pierre-Oliver Buan
Czytaj więcej: wikipedia BT (czołg)

Historia

16 grudnia 2017 16:55:38 utworzył Raczek246 »
28 grudnia 2017 22:27:50 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.