Co powstanie gdy wyjątkowo masywna gwiazda zapadnie się na skutek ustania w niej reakcji termojądrowych.

Kolapsar
Czarna dziura
Gwiazda neutronowa
Biały karzeł
Podczas wybuchu hi­per­no­wej (ko­lap­sa­ru) jądro gwiazdy zapada się bez­po­śred­nio do stadium czarnej dziury. Jeśli gwiazda ta szybko rotuje, to z okolic jej bie­gu­nó­w, wzdłuż osi rotacji, wy­rzu­ca­ne są dwa wy­so­ko­ener­ge­tycz­ne stru­mie­nie plazmy, po­ru­sza­ją­ce się z pręd­ko­ścią bliską pręd­ko­ści światła w próżni w postaci dżetów. Stru­mie­nie te emitują in­ten­syw­ne pro­mie­nio­wa­nie gamma i są jednym z moż­li­wych źródeł po­tęż­nych błysków gamma.

Rozkład odpowiedzi

Kolapsar
Czarna dziura
Gwiazda neutronowa
Biały karzeł
odpowiedzi
flagPolska
16%
54%
21%
8%
61
flagNieznany
0%
66%
33%
0%
3
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men11%
women22%
Kolapsar
11%
22%
Czarna dziura
61%
11%
Gwiazda neutronowa
23%
55%
Biały karzeł
3%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co powstanie gdy wyjątkowo masywna gwiazda zapadnie się na skutek ustania w niej reakcji termojądrowych.
66
15%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Czytaj więcej: wikipedia Hipernowa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.