Co przechowuje się w butelce lejdejskiej?

pierwiastki promieniotwórcze
ładunki elektryczne
alkohol
kwasy
Urzą­dze­nie służące do gro­ma­dze­nia ładunku elek­trycz­ne­go będące pierw­szym kon­den­sa­to­rem. Jest to szklana butelka, której obie po­wierzch­nie – ze­wnętrz­na i we­wnętrz­na – pokryte są od­izo­lo­wa­ny­mi war­stwa­mi metalu. Warstwy te pełnią rolę okładek kon­den­sa­to­ra, zaś szkło butelki jest izo­la­to­rem.

Rozkład odpowiedzi

pierwiastki promieniotwórcze
ładunki elektryczne
alkohol
kwasy
odpowiedzi
flagHolandia
6%
73%
0%
20%
15
flagNiemcy
21%
56%
2%
19%
41
flagPolska
31%
49%
4%
14%
3561
flagStany Zjednoczone
30%
47%
5%
15%
40
flagIndie
40%
46%
6%
6%
47
flagWielka Brytania
32%
45%
2%
19%
106
flagNieznany
48%
33%
4%
13%
396
flagSzwecja
41%
33%
0%
25%
12
flagFrancja
50%
33%
0%
16%
12

Płeć

men37%
women44%
pierwiastki promieniotwórcze
41%
34%
ładunki elektryczne
37%
44%
alkohol
4%
4%
kwasy
16%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co przechowuje się w butelce lejdejskiej?
4197
47%

Szczegóły

Autor: Hanna Kaminska
Ilustracja: Marcin Polak
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.