Co sformułował Izaak Newton?

Prawo powszechnego ciążenia
Prawo powszechnej grawitacji
Prawo powszechnej dynamiki
Prawo powszechnej paraboli
Izaak Newton - jeden z naj­lep­szych astro­no­mów i ma­te­ma­ty­kó­w, do jego osią­gnięć zalicza się m. in. sfor­mu­ło­wa­nie 3 pod­sta­wo­wych praw dynamiki czy prawa po­wszech­ne­go cią­że­nia.

Rozkład odpowiedzi

Prawo powszechnego ciążenia
Prawo powszechnej grawitacji
Prawo powszechnej dynamiki
Prawo powszechnej paraboli
odpowiedzi
flagNiemcy
57%
14%
28%
0%
14
flagPolska
47%
24%
27%
0%
573
flagNieznany
45%
27%
26%
0%
73

Płeć

men43%
women40%
Prawo powszechnego ciążenia
43%
40%
Prawo powszechnej grawitacji
28%
30%
Prawo powszechnej dynamiki
26%
28%
Prawo powszechnej paraboli
1%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co sformułował Izaak Newton?
690
46%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Dimitris Kamaras
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.