Co sformułował Izaak Newton?

Prawo powszechnego ciążenia
Prawo powszechnej grawitacji
Prawo powszechnej dynamiki
Prawo powszechnej paraboli
Izaak Newton - jeden z naj­lep­szych astro­no­mów i ma­te­ma­ty­kó­w, do jego osią­gnięć zalicza się m. in. sfor­mu­ło­wa­nie 3 pod­sta­wo­wych praw dynamiki czy prawa po­wszech­ne­go cią­że­nia.

Rozkład odpowiedzi

Prawo powszechnego ciążenia
Prawo powszechnej grawitacji
Prawo powszechnej dynamiki
Prawo powszechnej paraboli
odpowiedzi
flagNiemcy
61%
11%
26%
0%
26
flagWielka Brytania
58%
25%
16%
0%
12
flagPolska
47%
25%
26%
0%
1020
flagNieznany
43%
26%
28%
0%
104

Płeć

men45%
women41%
Prawo powszechnego ciążenia
45%
41%
Prawo powszechnej grawitacji
29%
30%
Prawo powszechnej dynamiki
24%
27%
Prawo powszechnej paraboli
0%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co sformułował Izaak Newton?
1208
47%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Dimitris Kamaras
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.