Co się stanie po dodaniu gliceryny do nadmanganianu potasu?

Nic się nie stanie
Zacznie wydzielać się intensywny zapach
Pojawi się płomień
Nadmanganian potasu zmieni kolor
Nad­man­ga­nian potasu wykazuje silnie wła­ści­wo­ści utle­nia­ją­ce i w wyniku jego reakcji z gli­ce­ry­ną, na­stę­pu­je eg­zo­ener­ge­tycz­ny proces utle­nia­nia al­ko­ho­lu.

Rozkład odpowiedzi

Nic się nie stanie
Zacznie wydzielać się intensywny zapach
Pojawi się płomień
Nadmanganian potasu zmieni kolor
odpowiedzi
flagPolska
9%
13%
39%
37%
501
flagNieznany
8%
20%
32%
38%
49

Płeć

men41%
women35%
Nic się nie stanie
7%
8%
Zacznie wydzielać się intensywny zapach
14%
13%
Pojawi się płomień
41%
35%
Nadmanganian potasu zmieni kolor
35%
42%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co się stanie po dodaniu gliceryny do nadmanganianu potasu?
587
40%

Szczegóły

Autor: xLethorinx
Ilustracja: usehung
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.