Co służy jako naturalna "taśma nagraniowa" historii odwróceń pola magnetycznego Ziemi?

dno oceanów
pokrywa lodowa Antarktyki
złoża węgla
Himalaje
W 1950 roku naukowcy odkryli, że dno oce­anicz­ne składa się pasów skał o na­prze­mien­nej po­la­ry­za­cji, uło­żo­nych rów­no­le­gle do grze­bie­tów śród­o­ce­anicz­nych. Ponieważ dno powstaje cały czas z za­sty­ga­ją­cej magmy w rejonie grze­bie­tu, oznacza to, że pasy do­ku­men­tu­ją okresy odwróceń biegunów pola ma­gne­tycz­ne­go Ziemi.

Rozkład odpowiedzi

dno oceanów
pokrywa lodowa Antarktyki
złoża węgla
Himalaje
odpowiedzi
flagWłochy
83%
5%
3%
6%
121
flagSzwecja
70%
14%
6%
8%
62
flagAustria
70%
20%
4%
2%
44
flagLitwa
70%
19%
3%
6%
31
flagBelgia
65%
31%
0%
3%
29
flagWielka Brytania
63%
20%
10%
4%
670
flagHolandia
63%
12%
13%
10%
97
flagKanada
62%
13%
16%
7%
66
flagFrancja
61%
26%
10%
1%
60
flagGrecja
61%
12%
17%
5%
39
flagNiemcy
59%
19%
11%
8%
257
flagPolska
57%
22%
13%
6%
17732
flagDania
57%
34%
4%
4%
47
flagIndie
54%
23%
8%
10%
84
flagStany Zjednoczone
53%
26%
11%
6%
683
flagHiszpania
50%
34%
9%
6%
32
flagIrlandia
43%
26%
14%
14%
57
flagNieznany
41%
33%
14%
9%
835
flagAustralia
39%
41%
7%
9%
41
flagNorwegia
37%
37%
20%
2%
43

Płeć

men46%
women56%
dno oceanów
46%
56%
pokrywa lodowa Antarktyki
30%
19%
złoża węgla
15%
15%
Himalaje
7%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co służy jako naturalna "taśma nagraniowa" historii odwróceń pola magnetycznego Ziemi?
8329
59%
flag
Co stanowi naturalny zapis historii przebiegunowywania ziemskiego pola elektromagnetycznego?
12048
56%

Szczegóły

Autor: kici.04
Ilustracja: NASA Goddard
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.