Co spowodowało, że leżąca koło włoskiej Sardynii Korsyka jest częścią Francji?

podbój Napoleona
najazd Karola Wielkiego
wygrany zakład Filipa Pięknego
cesja za długi
Za­dłu­żo­na Genua, choć rządziła wyspą od końca XIII wieku, nie mogąc przez kil­ka­dzie­siąt lat pokonać po­wstań­ców kor­sy­kań­skich od­stą­pi­ła ją Francji za długi w 1768 roku.

Rozkład odpowiedzi

podbój Napoleona
najazd Karola Wielkiego
wygrany zakład Filipa Pięknego
cesja za długi
odpowiedzi
flagWielka Brytania
35%
5%
10%
50%
20
flagPolska
30%
7%
27%
34%
1770
flagNiemcy
46%
0%
23%
30%
13
flagNieznany
36%
5%
27%
29%
242

Płeć

men31%
women28%
podbój Napoleona
30%
27%
najazd Karola Wielkiego
5%
9%
wygrany zakład Filipa Pięknego
32%
34%
cesja za długi
31%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co spowodowało, że leżąca koło włoskiej Sardynii Korsyka jest częścią Francji?
2103
33%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Alessandro Valli
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.