Co to jest autotomia?

spożywanie tylko jednego gatunku (np. koala zjada liście eukaliptusa)
odrzucenie części organizmu (np. ogona) - reakcja obronna
polowanie na swój własny gatunek (lub polowanie na osobników własnej populacji)
rozmnażanie z blisko spokrewnionymi organizmami (mała pula genowa)
Au­to­to­mia (z grec­kie­go αυτοτομία – sa­mo­od­dzie­la­nie się) – fi­zjo­lo­gicz­na reakcja obronna wy­stę­pu­ją­ca głównie wśród bez­krę­gow­có­w, po­le­ga­ją­ca na od­ru­cho­wym od­rzu­ce­niu przez zwierzę części ciała, kiedy jest ono w nie­bez­pie­czeń­stwie. Przy­kła­dem au­to­to­mii jest od­rzu­ce­nie ogona przez więk­szość jasz­czu­rek lub odnóży przez raki i pa­ję­cza­ki. Strzykwy od­rzu­ca­ją część swoich wnętrz­no­ści, roz­gwiaz­dy i wę­żo­wi­dła – ramiona.

Rozkład odpowiedzi

spożywanie tylko jednego gatunku (np. koala zjada liście eukaliptusa)
odrzucenie części organizmu (np. ogona) - reakcja obronna
polowanie na swój własny gatunek (lub polowanie na osobników własnej populacji)
rozmnażanie z blisko spokrewnionymi organizmami (mała pula genowa)
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
3%
81%
12%
3%
33
flagUkraina
4%
67%
16%
11%
43
flagSzwecja
6%
66%
22%
4%
48
flagHolandia
9%
62%
20%
4%
62
flagNiemcy
6%
61%
19%
8%
197
flagIrlandia
10%
60%
21%
8%
75
flagRosja
10%
60%
17%
7%
28
flagIndie
11%
58%
19%
9%
261
flagHiszpania
6%
58%
27%
3%
29
flagPolska
10%
55%
23%
9%
18102
flagPakistan
8%
54%
28%
8%
35
flagWielka Brytania
10%
53%
23%
10%
436
flagAustria
17%
53%
25%
3%
28
flagFilipiny
19%
52%
26%
2%
42
flagFrancja
3%
50%
34%
12%
32
flagStany Zjednoczone
14%
49%
18%
13%
489
flagNorwegia
3%
40%
33%
23%
30
flagNieznany
14%
39%
30%
14%
1186
flagAustralia
20%
33%
33%
12%
24
flagKanada
17%
30%
32%
15%
40

Płeć

men44%
women51%
spożywanie tylko jednego gatunku (np. koala zjada liście eukaliptusa)
13%
11%
odrzucenie części organizmu (np. ogona) - reakcja obronna
44%
51%
polowanie na swój własny gatunek (lub polowanie na osobników własnej populacji)
29%
25%
rozmnażanie z blisko spokrewnionymi organizmami (mała pula genowa)
11%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest autotomia?
20385
55%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Czytaj więcej: wikipedia Autotomia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.