Co to jest autotomia?

spożywanie tylko jednego gatunku (np. koala zjada liście eukaliptusa)
odrzucenie części organizmu (np. ogona) - reakcja obronna
polowanie na swój własny gatunek (lub polowanie na osobników własnej populacji)
rozmnażanie z blisko spokrewnionymi organizmami (mała pula genowa)
Au­to­to­mia (z grec­kie­go αυτοτομία – sa­mo­od­dzie­la­nie się) – fi­zjo­lo­gicz­na reakcja obronna wy­stę­pu­ją­ca głównie wśród bez­krę­gow­có­w, po­le­ga­ją­ca na od­ru­cho­wym od­rzu­ce­niu przez zwierzę części ciała, kiedy jest ono w nie­bez­pie­czeń­stwie. Przy­kła­dem au­to­to­mii jest od­rzu­ce­nie ogona przez więk­szość jasz­czu­rek lub odnóży przez raki i pa­ję­cza­ki. Strzykwy od­rzu­ca­ją część swoich wnętrz­no­ści, roz­gwiaz­dy i wę­żo­wi­dła – ramiona.

Rozkład odpowiedzi

spożywanie tylko jednego gatunku (np. koala zjada liście eukaliptusa)
odrzucenie części organizmu (np. ogona) - reakcja obronna
polowanie na swój własny gatunek (lub polowanie na osobników własnej populacji)
rozmnażanie z blisko spokrewnionymi organizmami (mała pula genowa)
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
3%
81%
12%
3%
32
flagUkraina
5%
63%
19%
11%
36
flagWłochy
9%
63%
9%
18%
22
flagSzwecja
5%
61%
26%
5%
34
flagHolandia
11%
60%
20%
5%
53
flagHiszpania
7%
60%
25%
3%
28
flagIndie
11%
59%
20%
7%
209
flagNiemcy
6%
59%
19%
9%
171
flagPolska
10%
55%
23%
9%
16899
flagPakistan
8%
55%
29%
5%
34
flagWielka Brytania
9%
54%
23%
11%
403
flagFilipiny
15%
54%
27%
3%
33
flagIrlandia
13%
52%
24%
9%
61
flagStany Zjednoczone
14%
51%
19%
12%
452
flagFrancja
3%
48%
35%
12%
31
flagAustria
19%
47%
28%
4%
21
flagNorwegia
3%
42%
32%
21%
28
flagNieznany
14%
39%
30%
14%
1137
flagAustralia
15%
35%
35%
15%
20
flagKanada
16%
27%
33%
16%
36

Płeć

men44%
women51%
spożywanie tylko jednego gatunku (np. koala zjada liście eukaliptusa)
13%
11%
odrzucenie części organizmu (np. ogona) - reakcja obronna
44%
51%
polowanie na swój własny gatunek (lub polowanie na osobników własnej populacji)
29%
25%
rozmnażanie z blisko spokrewnionymi organizmami (mała pula genowa)
11%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest autotomia?
19023
54%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Czytaj więcej: wikipedia Autotomia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.