Co to jest cefalizacja?

powrót do poprzedniej formy ewolucyjnej
zmiana koloru ciała w celu zamaskowania się
chodzenie tyłem
wyodrębnianie odcinka głowowego
(z ła­ciń­skie­go ce­pha­li­cus - głowa) Jest to proces po­le­ga­ją­cy na roz­ra­sta­niu się przed­niej części ciała i wy­od­ręb­nie­nia odcinka gło­wo­we­go, który za­wie­ra­ja otwór gębowy, narządy zmysłów i zwoje nerwowe. Wy­stę­pu­je np. u wie­losz­cze­tów

Rozkład odpowiedzi

powrót do poprzedniej formy ewolucyjnej
zmiana koloru ciała w celu zamaskowania się
chodzenie tyłem
wyodrębnianie odcinka głowowego
odpowiedzi
flagPolska
30%
16%
7%
44%
793
flagNieznany
37%
22%
2%
37%
48
flagWielka Brytania
35%
17%
5%
35%
17

Płeć

men46%
women55%
powrót do poprzedniej formy ewolucyjnej
34%
25%
zmiana koloru ciała w celu zamaskowania się
15%
14%
chodzenie tyłem
4%
6%
wyodrębnianie odcinka głowowego
46%
55%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest cefalizacja?
895
44%

Szczegóły

Autor: Mrs Black
Ilustracja: Iqbal Osman
Czytaj więcej: wikipedia Cefalizacja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.